مطالب مرتبط  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : کلام مادر ترزا  خدایا مرا از مرگ به حیات رهبری نما از کژی به حقیقت از یأس به امید از ترس به یقین از نفرت به عشق از جدال به آرامش بگذار صلح و آرامش ، قلبهای ما را ، دنیای ما را و کائنات را پر سازد . آمین باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

کلام مادر ترزا

با یکدیگر در خانه هایتان مهربان باشید و با آنهایی که در اطرافتان هستند نیز مهربان باشید . من ترجیح می دهم شما حتی گاهی مرتکب اشتباهی شوید اما در یک روح مهربان و پذیرا . گاهی فقط یک کلمه ٬ یک نگاه یا یک عمل شتابزده می تواند قلب کسانی که دوستشان داریم را از ما مکدر و تیره کند . مطرود شدن بدترین بیماری و مرضی است که هر انسانی می تواند آن را تجربه کند . این روزها ما دارو برای جذام و جذامیان داریم تا بتوانیم آنها را معالجه کنیم ٬ برای انواع بیماری ها دارو و معالجاتی یافت می شود ٬ ولی برای مطرود بودن و طرد شدگیبجز دستان مشتاق و مصمم به خدمت کردن و قلبی مملو از محبت برای عشق ورزیدن ، هیچ وسیله دیگری نمی توان برای معالجه آن یافت . در طی روز همواره سعی کنید که نیاز به دعا و دعا کردن را احساس نمایید و لمس کنید . نیایش قلب را می گشاید تا قلب قادر به پر شدن و مملو گردیدن از حضور خدا شود . بطلبید و جستجو کنید! قلب شما به اندازه کافی برای یافتن او و نگهداری او به عنوان عظیم ترین دارایی تان بزرگ خواهد شد .

 خدایا
مرا از مرگ به حیات رهبری نما
از کژی به حقیقت
از یأس به امید
از ترس به یقین
از نفرت به عشق
از جدال به آرامش

بگذار صلح و آرامش ، قلبهای ما را ، دنیای ما را و کائنات را پر سازد 

آمین

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد