آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

,عرفان نظر آهاری,,یوگا,باشگاه یوگا,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا, 

من تشنه ام ، خورشید می خواهم

نامه ات‌ که‌ به‌ دستم‌ رسید ، من‌ خواب‌ بودم ؛ نامه ات‌ بیدارم‌ کرد . نامه ات‌ ستاره ای‌ بود که‌ نیمه شب‌ در خوابم‌ چکید و ناگهان‌ دیدم‌ که‌ بالشم‌ خیس‌ هزار قطره‌ نور است . دانستم‌ که‌ تو اینجا بوده ای‌ و نامه‌ را خودت‌ آورده ای . رد‌ پای‌ تو روشن‌ است . هر جا که‌ نور هست ، تو هستی! خودت‌ گفته ای‌ که‌ نام‌ تو نور است   . نامه ات‌ پر از نام‌ بود . پر از نشان‌ و نشانی . نامت‌ رزاق‌ بود و نشانت‌ روزی‌ و روز . گفتی‌ که‌ مهمانی‌ است‌ و گفتی‌ هر که‌ هنوز دلی‌ در سینه‌ دارد دعوت‌ است.  گفتی‌ که‌ سفره‌ آسمان‌ پهن‌ است‌ و منتظری‌ تا کسی‌ بیاید و از ظرف‌ داغ‌ خورشید لقمه ای‌ برگیرد و گفتی‌ هر کس‌ بیاید و جرعه ای‌ نور بنوشد ، عاشق‌ میشود . گفتی‌ همین‌ است آن‌ اکسیر ، آن‌ معجون‌ آتشین‌ که‌ خاک‌ را به‌ بهشت‌ می برد و گفتی‌ که‌ از دل‌ کوچک‌ من‌ تا آخرین‌ کوچه‌ کهکشان‌ راهی‌ نیست ، اما دم‌ غنیمت‌ است‌ و فرصت‌ کوتاه‌ و گفتی‌ اگر دیر برسیم‌ شاید سفره ات‌ را برچیده‌ باشی ، آن‌ وقت‌ شاید تا ابد گرسنه‌ بمانیم... آی‌ فرشته ، آی‌ فرشته‌ که‌ روزی‌ دوستم‌ بودی، بلند شو دستم‌ را بگیر و راه‌ را نشانم‌ بده ، که‌ سفره‌ پهن‌ است‌ و مهمانی‌ است . مبادا که‌ دیر شود!

بیا برویم ، من‌ تشنه ام ، خورشید می خواهم...

قلبتان نورانی  

باشگاه یوگا پرنده آزاد