آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  ♥ زندگی♥ حضور♥لحظه ابدی اکنون♥حس حضور دائمی خداوند♥ آکادمی یوگا♥باکتی یوگا♥کارما یوگا♥جنانا یوگا♥

تو كه در باور مهتابی عشق
رنگ دريا داری

فكر امروزت باش
به كجا می­ نگری؟

زندگي ثانيه‌ای ست
وسعت ثانيه را می‌فهمی؟

در شبی مهتابی
می‌شود در دل اين ثانيه ، باران بشويم

وز دلی غمزده در بستر عشق
عقده­ ها بگشائيم
گره از كار كسی باز كنيم

و تماميت دنيامان را
از نم عاطفه لبريز كنيم

مي­ شود مثل نسيم
بال در بال پرستو با شوق

بوسه بر قلب شقايق بزنيم
مي شود غرق محبت بشويم

خودمان را به خدا بسپاريم
قلبمان را به صميميت عشق

دلمان را به اميد
می‌شود همدم تنهائی يك دل بشويم

بودنت تنها نيست
تو خدا را داری
و من آرامش چشمان تو را

زندگي ثانيه­ ای ست
وسعتش را درياب . . .

♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  ♥ زندگی♥ حضور♥لحظه ابدی اکنون♥حس حضور دائمی خداوند♥ آکادمی یوگا♥باکتی یوگا♥کارما یوگا♥جنانا یوگا♥

باشگاه یوگا پرنده آزاد