از خدا جوییم توفیق عمل 

,حضرت مولانا, Rumi's poetry,یوگا,باشگاه یوگا,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا, گیانا یوگا, راجا یوگا, ایشواراپرانیدهانا,  

مــــا ز بالاييـــم و بالا مـــی رويـــم               مــــا ز درياييـــم و دريا می رويـــم

مــــا از آنجــــا و از اينجـــا نيستيـم               مــــا ز بيجـــاييم و بيجـــا می رويم

« لا اِله » اندر پی « الا الله » است               همچو لا ما هم به « الا » می رويم

  قُل تَعـالَوا آيتی است از جذب حق              ما به جذبه ی حق تعالی می رويم 

کشتـی نوحيم ، در طوفــــان روح               لاجرم بی دست و بی پـا می رويم

همچـو موج از خود برآورديــم سر               باز هم در خود تمــاشــا می رويــم

هين ، ز همـراهان و منـزل ياد کن               پس بدان که هر دمی مـا می رويم

خوانـده ای « ِانّا الَيــهِ راجعــون »               تـا بدانی کـه کجــاهــــا می رويــم

ای سخن ، خاموش کن ، با ما ميا               بين که ما از رشک بی ما می رويم

ای کُــهِ هستی مــا ، ره را مبنـــد               ما به کــوه قـاف و عنقــا می رويم

« حضرت مولانا »

,حضرت مولانا, Rumi's poetry,یوگا,باشگاه یوگا,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا, گیانا یوگا, راجا یوگا, ایشواراپرانیدهانا,  

از خدا جوئیم توفیق عمل

باشگاه یوگا پرنده آزاد