آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد 


ماه رجب را ریسمانى میان خود و بندگانم قرار داده‏ ام ؛ هر کس به آن چنگ زند ، به وصال من رسد
حدیث قدسی

پیام تبریک میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام 

شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

 

عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

 

ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

که محب صادق آن است که پاکباز باشد

 

به کرشمه ی عنایت نظری به به حال ما کن

که دعای درد مندان ز سر نیاز باشد

 

سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم

به کدام دوست گویم که محل راز باشد

 

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟

تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

 

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران

اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

 

نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم

که ثنا و حمد گوییم وجفا و ناز باشد

 

دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی

که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد

سعدی علیه الرحمه

 

فرا رسیدن ماه رجب ، ماه نیایش و روزهای بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد

و

التماس دعا

باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥