✨  پیام هفته ✨ 

,تعادل در یوگا,راه یوگا,پرنده آزاد یوگا ,یوگا, باشگاه یوگا,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,یوگای تخصصی,آرامش ذهن,

✨ یوگا تعادل است ✨

تو ، هر گاه به "تعادل" رسیدی

همانطور که به روح خود احترام

میگذاری که ، جسمت را نیز مورد توجه

قرار میدهی و همانگونه که به جسم

خود زیبایی می بخشی در جستجوی

کشف اسرار مقدس باطن هم میکوشی.

این ، معنای کاملی از "تعادل در یوگا" و

"تمامی سطوح زندگی آگاهانه است"

✨ باشگاه نخصصی یوگا پرﻧـﺪه آزاد ✨