✨ پیام هفته ✨ 

✨ سامادهی یا سامادی در یوگا ✨

,راه یوگا,پرنده آزاد یوگا ,یوگا, باشگاه یوگا,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,یوگای تخصصی,سامادی,سامادهی,آرامش ذهن,

در تجربه راه یوگا سه نوع تغییر و تحول در تمامی ابعاد وجودی ما صورت میگیرد.

در مقدمه یوگا سوتراهای "حکیم پاتانجلی" ایشان فرموده اند که :

"یوگا معادل با آرامش فکر است."

از سوی دیگر ایشان اظهار میدارند فردی که میخواهد

در شرایط آرامش فکری قرار بگیرد با موانع و مشکلات فراوانی مواجه میشود

از جمله اینکه افکار جدیدی در مخیله او پدیدار میگردند

یعنی به نوعی یک جدال شدید و تن به تن بین ذهنی که میخواهد

در شرایط آرامش باشد با افکاری که به مغز ما هجوم می آورند در میگیرد

و به محض اینکه آرامش برقرار گردید ، افکار جدیدی ذهن ما را آشفته میسازند.

معمولا یک فاصله ای بین فکر آرامش یافته و نوسانات فکری پدیدار شده وجود دارد که

این زمان حالت غیر فعالی دارد.

در این لحظات  است که حالت آرامش بخشی بر وجود ما تسلط پیدا میکند.

اگر فردی بتواند دوره این زمان موجود بین ذهن آرامش یافته و نوسانات فکری حاصل آمده را

طولانی تر کند ، به یک دریافت و تجربه روحی عمیق و ماندگاری دسترسی خواهد یافت

که به آن "سامادهی" گفته میشود.

     ✨ باشگاه تخصصی یوگا پرﻧـﺪه آزاد ✨