"مادرم ایران بانو"

,پرنده آزاد یوگا,آخرین خبر,مادرم ایران بانو,عرفان نظرآهاری,یوگا, باشگاه یوگا, چاکرادرمانی,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,یوگای تخصصی,ایران,|سیمین صدیق ابراهیم نیا,

مادرم ایران بانو

خاتون صبور هزاره هاست

زخم بسیار بر تن دارد و اندوه بسیار در دل

تاب جراحت بیشتر ندارد

که خنجر بسیار بر گُرده اش

جا مانده در گذر زمان

مادرمان دردمند است

و رنجور و خسته و ناتوان

اما دردش به خشم و خشونت و خون و آتش

درمان نمیشود

مادرمان عشق میخواهد و تعقل و صبوری و تدبیر

سوزاندن دامن مادر و بریدن گیسوانش

نه حال مادر را بهتر میکند

نه حال ما را

مرگ مادر خوشبختمان نمیکند

یتیم مان میکند

مرگ مادر ما عزای ماست اما

سور بسیاری کسانیست که

جنازه مادرمان بیشتر به کارشان می آید

تا قامت افراشته و برومندش

مراقب مادرمان باشیم که

رنج مادر ، رنج ماست

"عرفان نطرآهاری"

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد