پیام هفته 

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا,

رابطه ای که تو با خودت داری، ابتدای آغاز توست.

چقدر از بودنت خوشحالی؟

آیا لحظه ها را  در می یابی

یا

با اندیشه شدن ها بودن را از یاد برده ای؟!

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج