پیام هفته 

♥ نیمه رمضان ♥ میلاد امام کرامت مبارک ♥ امام حسن مجتبی ( ع ) ♥ کریم اهل بیت ♥ کانون تخصصی یوگا در کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥ 

ماه به نیمه رسیده است و در کامل ‏ترین صورت خویش به جلوه‏ گری، دست ‏افشانی می ‏کند

و ستارگان گرداگردش به تکاپو درآمده ‏اند.

آری، میلاد شکوهمند امام برگزیده، زینت عرش الهى، فرزند جمیل پیامبر رحمت (ص) است ....

میلاد باسعادت سبط اکبر، پور حیدر، فرزند زهرای اطهر، کریم اهل بیت

امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک

♥ نیمه رمضان ♥ میلاد امام کرامت مبارک ♥ امام حسن مجتبی ( ع ) ♥ کریم اهل بیت ♥ کانون تخصصی یوگا در کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج