پیام هفته 

 !مرکز تخصصی ويژه و نمونه یوگا پرنده آزاد کرج!لیله الرغائب!پیام تبریک فرا رسیدن ماه رجب!

خداوندا به ما بیاموز چیزی را آرزو کنیم که تو دوست می‌دارى،
چیزی را طلب کنیم که ما را به تو نزدیک ‌تر سازد.
به ما بیاموز در راه رسیدن به خواسته هایمان شکیبا باشیم
 
و در راه استجابت دعاهایمان ، هرگز ناامید نشویم
و هرگز در سخاوت بی کران تو تردید نکنیم.

در شب آرزوها آمین گوی آرزوهایتان هستیم و التماس دعا داریم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج