پیام هفته

سفر در زمان!شجاعت!لذت شجاعت! غلبه بر ترس ها!ریبایی های زندگی!ضمیر ناخودآگاه!یوگا پرنده آزاد!زندگی آگاهانه! 

وقتی پرده های سیاه ترس را از پیش چشم ها کنار می زنیم،

می توانیم از پرواز پروانه های رنگی شجاعت در آسمان زندگی لذت ببریم.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد