آموزش باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج تمرينات تنفسی يوگا پراناياما آموزش تنفس پاک کننده در يوگا سیمین صدیق ابراهیم نیا

تنفس پاك كننده در يوگا 

در يوگا زماني كه احساس مي كنيم که ريه ها به پاكسازي نياز دارد از اين تنفس استفاده مي كنيم . در اينگونه موارد پس از پايان ساير تمرين هاي تنفسي مدتي را نيز به اين نوع تنفس اختصاص مي دهيم . البته به صورت مستقل نيز مي توانيد از اين تنفس استفاده کنيد . اين نوع تنفس ريه ها را پاك و سلول ها را تحريك مي كند و به اعضاي دستگاه تنفس سلامتي مي بخشد . اين نوع تنفس به ويژه براي سخنرانان و خوانندگان بسيار سودمند است .

روش تمرين :

1/ يك دم عميق بگيريد .

2/ دم خود را به مدت چند ثانيه حبس كنيد .

3/ لبان خود را همانند زماني كه مي خواهيد سوت بزنيد جمع كنيد ، اما گونه ها را از هوا پر نكنيد . سپس مقداري از هوا را از طريق لب هاي خود با فشار خارج كنيد . پس از لحظه اي درنگ بار ديگر مقداري از هوا را با همين روش بيرون دهيد . اين كار را به همين صورت ادامه دهيد تا تمام هواي موجود در ريه ها خارج شود . اين نوع تنفس براي رفع خستگي نيز بسيار موثر است .

شاد باشید و شکرگزار خداوند بخشنده مهربان 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد