✨ مشڪلاتی ڪه انسداد چاڪراها در انسان بوجود می آورند ✨

 ✨ بخش دوم ✨
 
✨ مشکلات گرفتگی چاکرای گلو : اگر دچار مشکل در گردن ٫ گلو و آرواره ها ٫ گوشها ٫ صدا ٫ نای ٫ لوله های برنشی ٫ بالای ریه ها ٫ مری و بازو ها هستید. غده تیروئید شما مشکل دارد. اگر در بخش احساسی نمیتوانید با کلام ، احساس حقیقی خود را بیان کنید. اگر ترجیح میدهید با حرکت ها بیان احساسات داشته باشید نه با کلام. اگر استفاده از کلمات رکیک و بی ادبانه جزو عادات شماست. اگر برای بیان احساس عصبانیت فریاد میزنید. کسانیکه مدام دروغ میگویند یا برای جلب توجه دیگران مدام حرف میزنند. وقتی در مورد خودتان و احساسات خود صحبت میکنید صدای شما تغییر میکند ، چاکرای گلوی شما دچار گرفتگی شده است.
 
✨ مشکلات گرفتگی در چاکرای پیشانی یا چشم سوم : اگر در صورت ٫ چشمها ٫ گوشها ٫ بینی ٫ سینوسها ٫ مخچه و دستگاه اعصاب مرکزی مربوط به غده هیپوفیز دچار بیماری هستید. یا در بعد احساسی عدم تعادل دارید. اگر پافشاری زیاد روی عقل بدون در نظر گرفتن احساسات دارید. اگر فقط چیزهایی را باور میکنید که ذهن منطقی شما قادر به درک آن است و مابقی موارد را کاملا رد میکنید. اگر احساس تنهایی شدید دارید. اگر زندگی شما تحت نفوذ امیال مادی ، نیازهای فیزیکی و احساسات ابراز نشده است. اگر از اندیشه و بحث های معنوی فرار میکنید و بنظر شما چنین بحث هایی بیهوده است. براحتی در شرایط دشوار کنترل خود را از دست میدهید. چاکرای چشم سوم شما دچار گرفتگی و اختلال است.
 
✨ مشکلات گرفتگی در چاکرای تاج سر : اگر احساس جدایی و عدم احساس یکی بودن با طبیعت و کل انسانها دارید،. اگر از مرگ میترسید و احساس بیهوده بودن زندگی دارید. اگر فعالیت جسمی شدید برای فرار از پیری و مرگ دارید. اینها نشانه هایی از بسته بودن و گرفتگی چاکرای تاج سر هستند.