✨علائم نامتعادل بودن چاڪراهای هفتڪَانه✨

 
✨چاڪرای اول :
 
نامتعادلی در چاکرای اول باعث احساس ترس و ناامنی میشود. شخص احساس میکند هیچ پشتوانه مادی ندارد و دائم می بایست نگران از دست دادن های مختلف باشد. از آنجا که فعال بودن این چاکرا موجب اتصال به زمین و احساس امنیت و مسئولیت پذیری نسبت به آن میشود ، بنابر این کسی که عملکرد چاکرای اولش مناسب نباشد ، خودش را از زمین و مسئولیت هایی که در قبال آن دارد جدا میبیند.
 
✨چاڪرای دوم :
 
از مشخصه های بسیار مهم بسته بودن یا نامتعادل بودن چاکرای دوم این است که شخص مدام احساس گناه و خودخوری دارد و حس میکند که خوشی را تجربه نخواهد کرد. چنین شخصی کم کم شروع میکند به سرزنش خود و مدام به گذشته نگاه میکند که : چرا فلان کار را انجام ندادم. چرا فلانی با من آنطور رفتار کرد و . . . مسلما شخصی که چنین افکاری دارد نمیتواند زندگی راحتی داشته باشد و مدام از خود و یا دیگران طلبکار است و یا درگیر بار سرزنش های درونیست.
 
✨ چاڪرای سوم :
 
چنانچه چاکرای سوم فردی دچار مشکل باشد ، حس شرم و خجالت از خود و شک به توانایی های خود پدید می آید و چنین شخصی حس حقارت و خجالت و ناکافی بودن میکند. حس میکند بقیه از او سرتر هستند و او شایسته اعتماد دیگران نیست و از کمبود اعتماد بنفس رنج میبرد.
 
✨ چاڪرای چهارم :
 
کسی که چاکرای چهارم نامتعادل دارد ، معمولا حس غم و اندوه و حزن شدیدی را تحمل میکند 
این حالت ممکن است توسط عواملی چون مشکلات خانوادگی ، مرگ عزیزان ، شکست عشقی و . . . تشدید شود و شخص را به وضعیت روانی نامناسب تری برساند.  چنین شخصی دیگر قدرت عشق ورزیدن به خود و دیگران را نداشته و اسیر ایگو یا نفس خود میشود. چاکرای قلب مرکز عشق ورزیدن است و مسلما وقتی شخصی هنر عشق ورزیدن را نداشته باشد ، خود را از دیگران جدا دیده و توسط ایگو یا منیت محصور میشود بنابر این حزن و اندوهش بیشتر میگردد.
 
✨ چاڪرای پنجم :
 
کسی که در چاکرای گلو مشکل و عدم تعادل داشته باشد اسیر فهم حقیقت خود و جهان بوده و دچار بی اعتمادی به خود و بقیه است که باعث میشود از حقیقت دور شود. کلام و گفتار چنین فردی آغشته به دروغ و تغییر حقیقت است لذا نمیتواند مقصود واقعی خود را از اعماق وجود و احساسات خود بیان کند.
 
✨ چاڪرای ششم :
 
کسی که در چاکرای چشم سوم دچار مشکل باشد ، معمولا دنیا را به شکل واقعی خود نمیتواند ببیند و گویا در سرابی زندگی میکند که خود جدا از مابقی پدیده هاست. چنین فردی دیگران را طوری میبیند که گویی با هستی او مقابله میکنند. وقتی چشم سوم بسته باشد ، بصیرت شخص کم است و فقط لایه های سطحی از وجود خود و جهان را میبیند و نمیتواند ارتباط نهانی خود و موجودات دیگر را ادراک کند.
 
✨ چاڪرای هفتم :
 
چاکرای هفتم برای باز کردن و متعادل نگهداشتن یکی از مشکل ترین چاکراهاست. کسی که چاکرای هفتم مسدود دارد وابستگی شدیدی بین خود و پدیده های دیگر مشاهده میکند که این وابستگی مانع از پیشرفت معنوی اوست. چاکرای هفتم مسدود خود را با بی ایمانی و یا تفکر مذهبی متعصبانه نشان میدهد و چنین افرادی معمولا به جهان ماوراء و رشد معنوی اعتقاد چندانی نداشته و چنین تفکراتی را به سخره میگیرند.