استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج اثر معنوی رنگ ها بر زندگی انسان

رنگ ها هر يک از نظر روانشناختي و جامعه شناختي داراي جاذبه و طراوت ، دلنشيني و چشم نوازي ، انعکاس پيام و بالاخره داراي آثار مختلف اخلاقي و اجتماعي هستند . همه ي ما نيز روزانه تصميم هايي‌ درمورد نحوه استفاده از رنگ ها در زندگي مي‌‌گيريم . مثلاً انتخاب رنگ لباسي که مي‌‌خواهيم بپوشيم يا رنگ ملحفه هايي را که مي‌‌خواهيم خريداري کنيم . گاهي‌ لازم است تا رنگ ديوار منزلمان را انتخاب و تغيير دهيم . اما بر اساس تحقيقات معنوي ، بايد بدانيم با توجه به رنگي که انتخاب کرده ايم ، ( چه براي لباس ، چه براي محيط اطرافمان) از نظر معنوي هر رنگي تأثيرات خاص خود را بر تمام جوانب زندگي ما خواهد گذاشت . لذا بر آن شديم تا  نتيجه ي تحقيقات انجام شده در مورد تاثيرات معنوي رنگ ها در زندگي روزمره را به اشتراک بگذريم ، تا شما عزيزان آمادگي لازم براي تصميم گيري بهتر در اين زمينه را پيدا کنيد . شايد اين خدمت ناچيز موجب گردد تا تا زندگي برايتان آسان تر و دلپذيرتر گردد .

چگونه رنگ ها از نظر معنوي روي ما تاثير مي گذارند؟

بنا بر فلسفه يوگا جهان هستي ‌، در سطح نا آشکار خود ، از سه جزء ساتوا Sattva ، راجاس Rajas و تاماس Tamas تشکيل شده است . رنگ ها نيز با توجه به جزء ناآشکار غالب بر آنها ، در قالب هاي ساتويک  sāttvik ، راجاسيک rājasik يا تاماسيک tāmasik ، تقسيم بندي مي‌‌شوند . ساتوا ، بخش پاکي معنوي است درصورتي که راجاس و تاماس به ترتيب اجزاي عمل و جهل معنوي هستند . پوشيدن لباس‌هايي به رنگ ساتوا ، به تمرين معنوي ما کمک مي‌‌کند ، در صورتي که رنگ هايي که طبيعت راجاس- تاماس دارند ، براي پيشرفت معنوي ما زيان آورند . پوشيدن لباس هايي که اجزاي غالب آن ها راجاس - تاماس است ، باعث افزايش نوسانات منفي در اطراف ما مي‌‌شوند . بنابراين ، احتمال جذب انرژي‌هاي منفي در ما بالا مي رود ، چون اجزاي غالب آن ها نيز راجاس - تاماس است  .در ادامه ليستي‌ از رنگ ها و تاثيرات معنوي آن ها ديده مي‌‌شود . هنگامي‌ که در جدول ، رنگي به عنوان کمک کننده مطرح شده است ، به اين معني است که رنگ مورد نظر ، به جذب نوسانات معنوي مثبت کمک مي‌‌کند . رنگ مضر نشان دهنده ي توانايي جذب نوسانات منفي و در عين حال منحرف کردن ما از نوسانات مثبت است .

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج  سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير معنوي رنگ ها

همانطوري که در جدول مشاهده مي‌‌ شود ، رنگ هايي مانند سفيد*، زرد*يا آبي*، به پاکيزه کردن معنوي محيط اطراف ما کمک مي‌‌کنند ، درحالي که از طرف ديگر ، رنگ سياه* ، نوسانات مضري دارد که نه تنها انرژي‌هاي منفي را جذب مي‌‌کند ، بلکه هر گونه انرژي مثبت معنوي را نيز دفع مي‌‌کند . دو تصوير ناآشکار زير تفاوت نوسانات روحاني‌ رنگ‌هاي سفيد و سياه ، هنگامي‌ که پوشيده مي‌‌شوند را نشان مي‌‌دهند . به خصوص اين تصاوير نا آشکار ، بر انرژي هايي که به واسطه‌ ي اين رنگ‌ها جذب يا دفع مي‌‌شوند و تأثير آن بر فردي که آن ها را بر تن‌ دارد تمرکز دارند . بر طبق تحقيقات انجام شده توسط بنياد پژوهش علوم معنوي INC هر دو تصوير ترسيم شده با نوسانات رنگ هاي سياه و سفيد ، از 80% صحت ، برخوردارند .

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج  سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير مثبت پوشش سفيد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج  سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثيرمنفی پوشش سیاه

هر دو تصوير نشان دهنده ي نوسانات ماورايي جذب شده و بوجود آمده توسط رنگ هاي سياه و سفيد ، به طور مجزا هستند . به طور کلي نوسانات نهايي منتشر شده و جذب شده توسط يک فرد ناشي از چندين عامل  است ؛ مانند سطح معنوي ، عيوب شخصيتي ، وضعيت ذهني در آن لحظه و نيز انرژي‌هاي منفي که بر او تاثير گذار بوده اند ، همچنين مدل ، رنگ لباس و . . .  

چرا ما رنگ هاي خاصي را دوست داريم؟

در سطح فيزيکي : يک فرد ، رنگي خاص را مي پسندد چون مثلاً به رنگ پوست او مي آيد .

در سطح رواني : ذوق و سليقه ي شخصي‌ يک فرد در مورد يک رنگ خاص ، مي‌‌تواند با تغيير وضعيت رواني شخص تغيير کند . اين تغيير وضع رواني ، بر پايه تغييرات وضعيتي است مانند :

مطابق با موقعيت : اکثر مردم ترجيح مي‌‌دهند هنگام بيرون رفتن ، از رنگ هايي استفاده کنند که توجه ديگران را جلب مي کند .

مطابق با مراسم و فرهنگ : در مراسم خاکسپاري در برخي‌ از فرهنگ ها لباس سياه و  در برخي‌ ديگر لباس سفيد پوشيده مي‌‌شود .

مطابق با سن : مردم در دوران نو جواني و ابتداي جواني ممکن است به رنگ صورتي تمايل داشته  باشند که در سنين بالاتر ، اين علاقه مي‌‌تواند کاهش يابد .

در سطح معنوي :

ناشي‌ از طبيعت بنيادين : اينکه چرا افراد به رنگ هاي خاصي‌ علاقه مند هستند ، بيشتر از هر چيز ، به نزديکي اين رنگ ها به طبيعت بنيادين آن ها مربوط مي‌‌شود . اگر طبيعت اصلي فردي ساتوايي باشد ، رنگ هاي سفيد يا آبي روشن را ترجيح مي‌‌دهد . اگر طبيعت بنيادين او تاماس باشد ، رنگ سياه را ترجيح مي‌‌دهد .

تغيير ناشي‌ از سطح معنوي : رهرويي که احساسات معنوي  پايدار را تجربه کرده است ، شايد رنگ آبي را ترجيح بدهد . دليل آن اين است که در بعد معنوي ، رنگ ماورايي احساسات معنوي ، آبي است .

ديدگاه کلي‌ معنوي در هنگام انتخاب رنگ لباس :

رنگ لباس مي بايست ساتوايي باشد : رنگ هاي ساتوايي مانند سفيد ، زرد و آبي و درجا‌ت مختلف آن ها را انتخاب کنيد . رنگ ها به ميزان يک هزارم بر زندگي انسان اثر دارند . اين نسبت ظاهراً کوچک ، غالباً تأثيرات قابل توجه فيزيکي و رواني در بر دارد . علي رغم اين مقدار کوچک ، پوشيدن لباسي که ساتوا- راجاس در آن غالب است ، فوايد زير را هم دارد :

مکمل ساتويک – راجاسيک فردي

کاهش راجاس - تاماس در فرد

اگر فردي به پوشيدن رنگ سياه علاقه دارد ، حتي بعد از خواندن اين مقاله ، شايد به دنبال دليل و بهانه براي پوشيدن رنگ سياه بگردد . قوياً تأکيد مي‌‌شود که توجيه عقلاني فرد در اين مورد ، تنها زيان آور خواهد بود . زيرا در پوشيدن لباس سياه ، هيچ حرکت صعودي معنوي وجود ندارد و تنها مي‌‌تواند تاثيرات زيان آور بر وجود فرد داشته باشد .

رنگ لباس نبايد پر زرق و برق باشد : رنگ‌هاي براق ، داراي ميزان بيشتري از اصل تاماس هستند . فردي که لباس‌هايي با رنگ براق مي‌‌پوشد ، با گذشت زمان اصل تاماس بر خود او نيز قالب ميشود . 

لباس بايد تک رنگ باشد : لباس‌هاي ساده و يک رنگ با رنگ معنوي ، بدون چاپ و طرح ، حاکي از شفافيت اند و به همين دليل ، از ديد معنوي ، بيشتر ساتوايي محسوب مي‌‌شوند .

رنگ‌هاي لباس‌ها بايد مکمل يکديگر باشند : اگر بالاتنه و پائين تنه ي لباس ، رنگ‌هاي متفاوتي داشته باشند ، اين رنگ‌ها بايد مکمل يکديگر باشند ، که حد آن ، حداقل20% مکمل يکديگر بودن است . براي مثال ، تلفيق دو رنگ ساتوايي ، از نظر معنوي بيشتر مناسب است . در ادامه براي نمونه از دو رنگ ساتويي که با هم متناسب هستند را معرفي مي کنيم :

۱ . سفيد و آبي روشن

۲ . آبي روشن و آبي‌ تيره

البته نبايد تضاد زيادي بين دو رنگ استفاده شده در لباس وجود داشته باشد : اگر دو رنگ متضاد با يکد يگر آميخته شوند ، نوسانات منفي ايجاد مي‌‌کنند . به همين دليل نبايد تضاد زياد بين دو رنگ موجود باشد . به طور مثال ، از ترکيب رنگ‌هاي زرد ( ساتوا ) و سبز ( راجاس ) اجتناب کنيد . با اين وجود ، درجه‌اي از رنگ سبز که خوب با زرد آميخته مي‌‌شود ، قابل قبول است . اين امر به دليل اين است که در ترکيب فوق بيشتر رنگ زرد موجود است و بنابر اين ساتوايي محسوب ميشود.

در بسياري از مراسم ديده مي‌‌شود که مردم ترکيبي از رنگ هاي سياه و سفيد را استفاده مي‌‌کنند ، مانند لباس رسمي که داماد ها در مراسم عروسي خود مي پوشند . مردم اين نوع از لباسِ رسمي را نشانه ي  شيک بودن و جذابيت اجتماعي مي‌‌دانند . با اين وجود ، از ديدگاه معنوي داستان بسيار تفاوت دارد . در واقع ، نوسانات بسيار ساتوايي رنگ سفيد ، با نوسانات بسيار تاماسيک رنگ سياه ، در تضاد با هم هستند . اين تضاد ، به ايجاد نوسانات آشفته منجر مي‌‌شود که تنها احتمال تاثير انرژي‌هاي منفي را بالا مي‌‌برد . به همين دليل ، از ديدگاه معنوي ، پوشيدن لباس هايي با ترکيب رنگ‌هاي سياه و سفيد توصيه نمي‌‌شود .

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج  سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير منفی پوشش سیاه و سفید

در پارچه اگر نسبت رنگ هاي ساتويک و راجاسيک استفاده شده در لباس طوري باشد که رنگ راجاسيک آن بسيار کم باشد ، نوسانات ناآشکار آن بهتر است . اگر يک لباس سفيد گل هاي قرمز داشته باشد ؛ نوسانات خوب در آن تجربه مي شود ، بدين معني که اگر درصد رنگ ساتوايي در لباس بيشتر از رنگ راجاسيک در آن باشد ؛ تاثير راجاسيک آن کم مي شود . بطور خلاصه  نوسانات رنگ هاي يک لباس ، به در صد رنگ هاي ساتويک و راجاسيک استفاده شده در آن بستگي دارد. از آنجايي که جسم مجسم (لمس پذير) است ، رنگ ها مي‌‌توانند از نظر فيزيکي بر انسان بسيار تاثير گذار باشند و جنبه هاي مختلف زندگي را تحت تأثير قرار دهند اما در نتيجه ي انجام تمرين هاي معنوي و دست يافتن به سطح معنوي بيش از 60% ، تاثير رنگ‌ها بر ذهن و عقل به حداقل مي‌‌رسد .

به هر صورت اميدواريم اين مقاله با ارائه ي بصيرتي کاربردي از تأثيرات معنوي رنگ‌ها در زندگي ‌، شما را آگاه کرده باشد . قانون اصلي‌ که لازم است در ذهن باقي‌ بماند و هيچگاه فراموش نشود ، بالابردن جزء ساتوا* و پايين آوردن  جزء راجاس - تاماس در زندگي‌ است . با درک و به کارگيري اين اصل معنوي و پرهيز از پيروي کورکورانه از مد و مدگرايي ، سطح بالاتري از خوشي را به زندگيتان اضافه کنيد* .

همواره شاد و اميدوار ، در پناه حق باشيد 

باشگاه علمی ـ تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج اثر معنوی رنگ ها بر زندگی انسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  •  مناسب ترين رنگ لباس که مورد سفارش صريح اسلام قرار گرفته است رنگ سفيد مي باشد . چنانچه پيامبر اعظم ( ص ) فرموده است : «لباس هاي سفيد رنگ بپوشيد ، زيرا آن ها دلنشين تر و پاکيزه تر مي باشند .» فروع کافي ، ج 6 ، ص 445
  • رنگ سياه از نظر رسول خدا ( ص ) براي لباس جز در مورد کفش و عمامه و عبا مکروه معرفي شده و در احاديث و روايات مختلفي تأکيد فراوان بر عدم استفاده از آن گرديده است . فروع کافي ، ج 6 ، ص 449 .
  • در احاديث اسلامي ، لباس هاي داراي رنگ هاي سبز ، حنايي ، زرد  و عدسي مورد ستايش قرار گرفته ، امامان ما براي لباس هاي خويش از اين رنگ ها استفاده مي نمودند و ياران و پيروان خود را نيز بدان سفارش مي کردند . فروع کافي ، ج 6 ، صص 447 ـ 449 ؛ وسائل الشيعه ، ج 3 ، صص 358 ـ 360 .
  • لباس و جامه ی نظيف ، غم و اندوه را از بين مي برد . امام علي ( ع ) وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 346 ، روايت 2
  • «بهترين لباس هر زماني ، لباس اهل ( صالح ) آن زمان مي باشد .» «امام صادق ( ع )» فروع کافي ، ج 6 ، ص 444

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ