مطالب مرتبط

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها,

سارقان پنهان وقت گرانبهای شما

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, تعارف های بيش از حد و فقدان شهامت نه گفتن به نوعی سرقت از زمان شماست.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, استفاده ناصحیح از تلفن موجب اتلاف وقت شما می گردد. گفتگوهاي طولاني و حاشيه روي هاي بي مورد نیز از این جمله هستند.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, اطلاعات اضافي نیز به نوعی سارق زمان شما محسوب می گردند. اغلب افراد چه در ذهن و چه در محيط كار و يا حتی ميز كار و در منزل خود با اطلاعات، يادداشت ها و مطالب اضافي فراوانی روبرو هستند که موجب تلف شدن زمان زيادي جهت بازبینی، بررسي و گاه مراجعات مكرر و بيهوده می گردد.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, خود محوري زمان زیادی را تلف می کند. خود را درگير كارهايي كه ديگران نيز مي توانند انجام دهند يا بايد انجام دهند نكنيد.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, در صورت عدم اولويت گذاري صحیح امور، زمان زیادی صرف موضوعات بی اهمیت و جزئی خواهد شد.  

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, نوع نگرش به زمان نیز نوعي سرقت پنهان زمان است. براي جلوگيري از اين سرقت مخفيانه بايد به زمان به عنوان دقيقه، لحظه و ثانيه نگاه كنيم و نگرش روزانه، هفتگی، ماهانه و ... را تغییر دهیم.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, اگر اهداف مبهم بوده و روشن نباشند در این صورت بايد دو چندان زمان صرف نمود و دو چندان تلاش كرد. اهداف واضح و فعاليت هاي تعريف شده افراد را به چالش می کشد و محرك و مشوق فعاليت های موفقیت آمیز است .

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, به تعویق انداختن کارها، غیر از اینکه موجب عدم انجام کار می شود، فشار روانی و استرس زیادی را نیز بر فرد تحمیل می کند و نهایتا موجب از دست دادن زمان گرانبهای شما می گردد.

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, افرادی هستند که فرصت هاي مرده خود را براي ملاقات با شما انتخاب مي كنند غافل از اینکه كه این زمان اوج مشغله کاری شما بوده و در این زمان شما نياز شديدي به تمركز دارید. شهامت نه گفتن داشته باشید!


,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, تردید در تصمیم گیری ها، هزینه گزافی در زمینه پول و زمان را در پی دارد. یک قانون بنیادی در تصمیم گیری این است که هشتاد درصد تصمیمها را می بایست در زمان طرح اولیه اتخاذ کرد، پانزده درصد تصمیم گیری ها را به زمانی دیگر موکول نمود و پنج درصد از تصمیم ها را به طور کلی نباید اتخاذ نمود.  

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها, تذکر مهم : اجرای توصیه های فوق الذکر در برخی از جوامع سنتی و افرادی با تفکر محدود به نوعی موجب از چشم دیگران افتادن خواهد بود و در خصوص کسانی که مهر طلب بوده و پیوسته خواهان جلب محبت و توجه دیگران می باشند اجرای موارد فوق توصیه نمی شود!

برکت برای شما 

باشگاه یوگا پرنده آزاد 

,YOGA,پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا,روانشناسی,مدیریت زمان,تکنیک های کاربردی,مهارت های زندگی, درس های زندگی,رشد و تعالی, وقت گرانبها,کانون تخصصی یوگادر کرج, روشنی اهداف , پیشگیری اتلاف زمان, وقت گرانبها,