♥ مطالب مرتبط 

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  

♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ مدیتیشن بر روی کلمات ♥

چشمان گلبرگ هایت را به روی خورشید باز کن

گل نیلوفر بیانگر استحاله ی انسان از جسم به روح است ، زیرا نیلوفر در دل مرداب می شکفد. وقتی به آب گل آلود و کثیف مرداب نگاه کنی ، شگفت زده خواهی شد که چگونه از چنین آب گل آلوده و بویناک ، چنان نیلوفری زیبا و خوشبوی بیرون می آید . نیلوفر زیباترین گل دنیاست. این زیباترین پدیده عالم در مرداب می روید و در گل و لای.....!! به نظر می رسد که اصلا منطقی در این قضیه وجود ندارد! این نوعی جهش کوآنتومی است. جهش از گِل به نیلوفر. اگر گِل میتواند به گُل نیلوفر تبدیل شود ، پس انسان هم می تواند خدای گونه گردد . بنابراین ، انسان هم امکان جهش کوآنتومی را در اختیار دارد. در خدای گونه شدن انسان نیز منطقی وجود ندارد. این است که هر گاه حلاج ها و مسیح ها سخن از انا الحق می زنند ، به انسان های جاهل برمی خورد! عوام معنای انا الحق را نمی فهمند زیرا در این کلام منطقی وجود ندارد تا آنها از معنای آن سر در آورند! نیلوفر ، از حیثی دیگر نیز اهمیت دارد : نیلوفر در آب زندگی می کند اما آب با آن تماسی ندارد. نیلوفر در آب است اما با آب نیست. نیلوفر از آب استعلا جسته است ، از آب فراتر رفته است. سالک نیز باید شیوه زیستن را از نیلوفر بیاموزد : یعنی در دنیا زندگی کند اما مجذوب و مستغرق آن نگردد.....

شکوفا شو و چشمان گلبرگ هایت را به روی خورشید باز کن

در دنیا غرق نشو ، دنیا را در خود غرق کن......

♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ مدیتیشن بر روی کلمات ♥ 

باشگاه یوگا پرنده آزاد