مطالب مرتبط  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 

روانشناسی!تکنیک های کاربردی!مهارت های زندگی!درس های زندگی!رشد و تعالی!صعود بر قله زندگی!موج سواری!کانون یوگا پرنده آزاد! 

موج سواری در زندگی

دریای آرام افراد بسیاری را برای شنا کردن به خود قرا می خواند . شنا در دریای آرام احساس لذت ، امنیت و آرامش را برای انسان ایجاد می کند . اما وقتی دریا طوفانی و خروشان است چطور؟ فکر می کنید چند نفر جرأت به آب زدن دارند؟ بله درست حدس زدید! فقط موج سواران هستند که با تکنیک هایی که آموحته اند بر امواج خروشان دریا سوار می شوند و با موج ها  شروع به حركت می كنند... همان موج هایی كه یك فرد عادی را در خود فرو می برد و به کام مرگ میکشاند، یك موج سوار را بالا و پایین می برد و او را ممتاز و سرآمد می نمايد . 

یک موج سوار شنا در دریای آرام را از دست نمی دهد اما موج سواری بر فراز موج های خروشان برای او چیز دیگری است چرا که او را غرق لذت و شادی میکند! در حالی که یک فرد عادی فقط به دریای آرام می اندیشد و هرچند از تماشای امواج لذت می برد اما خود جرأت روبرو شدن با آن را ندارد!

حال بیائید ببینیم آیا ما در ناهمواری های زندگی به جای شکایت ، ناامیدی و فرار ، سوار بر تخته موج بر فراز مشكلات زندگی حركت می كنیم ،  یا در هم میشکنیم و در اعماق مشکلات فرو می رویم! به یاد داشته باشیم كه همان طوفانی كه یك نهال را از ریشه می كند برای یك درخت تنومند نوازشی بیش نیست... پس باید تکنیک ها و مهارت های زندگی را آموخت و مشكلات را درس هایی برای آموختن و پله هایی برای صعود و ترقی دید .

همواره در اوج

باشگاه یوگا پرنده آزاد