اطلاعيه ثبت نام

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج  

اخبار باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! ثبت نام جدید باشگاه یوگا پرنده آزاد!یوگا مبتدی و پایه!یوگامقدماتی!یوگا متوسطه! یوگا پیشرفته!!آسانایوگا!مدیتیشن!ساعت آرامش!فنگ شویی!سیمین صدیق ابراهیم نیا! 

♥ ♥ ♥ ♥

یوگای مقدماتی

یکشنبه ها عصر ساعت 17/45 الي 20/45

یوگای متوسطه

سه شنبه ها صبح ساعت 9/15 الي 12/15

یوگای پیشرفته سطح یک

سه شنبه ها عصر ساعت 17/45 الي 20/45

ساعت آرامش

يوگانيدرا (خواب يوگي) ، شاواسانا و ريلکسیشن عميق همراه با سلام بر خورشید

شنبه ها عصر ساعت 18/30 الی 21

آسانا یوگا ( تمرینات فیزیکی یوگا )

شنبه ها عصر از ساعت 16 الی 18

دوره طراحی نظم و مدیریت چیدمان منزل به شیوه فنگ شویی مدرن

دوره آیورودا و علم زندگی

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

همراه شما در مسیر سلامتی و آرامش

اخبار باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! ثبت نام جدید باشگاه یوگا پرنده آزاد!یوگا مبتدی و پایه!یوگامقدماتی!یوگا متوسطه! یوگا پیشرفته!!آسانایوگا!مدیتیشن!ساعت آرامش!فنگ شویی!صیمین صدیق ابراهیم نیا!