اطلاعيه ثبت نام

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج  

اخبار باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! ثبت نام جدید باشگاه یوگا پرنده آزاد!یوگا مبتدی و پایه!یوگامقدماتی!یوگا متوسطه! یوگا پیشرفته!!آسانایوگا!مدیتیشن!ساعت آرامش!فنگ شویی!سیمین صدیق ابراهیم نیا! 

♥ ♥ ♥ ♥

آساناهای پیشرفته یوگا ( تمرینات فیزیکی یوگا )

یکشنبه ها عصر ساعت 18/30 الي 21

یوگای جامع

سه شنبه ها صبح ساعت 9/30 الي 12/30

یوگای جامع

سه شنبه ها عصر ساعت 17/45 الي 20/45

ساعت آرامش

يوگانيدرا (خواب يوگي) ، شاواسانا و ريلکسیشن عميق همراه با سلام بر خورشید

شنبه ها عصر ساعت 18/30 الی 21

 

دوره طراحی نظم و مدیریت چیدمان منزل به شیوه فنگ شویی مدرن

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

همراه شما در مسیر سلامتی و آرامش

اخبار باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! ثبت نام جدید باشگاه یوگا پرنده آزاد!یوگا مبتدی و پایه!یوگامقدماتی!یوگا متوسطه! یوگا پیشرفته!!آسانایوگا!مدیتیشن!ساعت آرامش!فنگ شویی!صیمین صدیق ابراهیم نیا!