♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

کانون یوگای اشتان البرز!گیاهخواری!تغذیه سالم!آهیمسا!پرهیز از خشونت!vegetarianism!healthy eating! Non-violence!! Yoga 

حیوانات دوستان من هستند،

من دوستانم را نمیخورم!

جرج برنارد شاو

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج