پیام هفته   

  بیست و ششم مهر ماه روز تربيت بدني و ورزش گرامي باد

 ♥ مرکز تخصصی یوگا کرج ♥ هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ استان البرز ♥ مکان تخصصی یوگا در کرج ♥ 26 مهر ماه روز تربیت بدنی مبارک ♥ دبیر بازنشسته تربیت بدنی استان البرز ♥ مربی نمونه کشور ♥

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی و عرصه های قهرمانی، هفته تربیت بدنی و ورزش را به جامعه ورزش، ورزشکاران و کلیه دست اندرکاران ورزش کشور شادباش عرض می نماید. 

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج