;کلاس یوگا

ایجاد در جمعه, 17 مرداد 1393 / پیام هقته
Tags: یوگا, یوگا کرج, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, یوگای بانوان, یوگا البرز, یوگای استان البرز, باشگاه برتر استان البرز, ;کلاس یوگا, سهراب سپهری, مدیتیشن
  ♥ پیام هفته ♥   گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥   [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 15 فروردين 1393 / پیام هقته
Tags: یوگا, یوگا کرج, یوگاکرج;کلاس یوگا, باشگاه یوگا استان البرز, باشگاه برتر استان البرز, پرنده آزاد یوگا
  ♥♥ پیام هفتـه ♥♥ یک روز رسد غمی به اندازه ي کوه یک روز رسد نشاط به اندازه ي دشت افســانه زنـدگی چنین است ، گلم در سايه ي کوه باید از دشت گذشت . . . ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ... [ +++ ]