جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا: 2 نتیجه یافت شد

آرامش درمانی

... بدن به صورت مصنوعی، خوابی ایجاد کرد که تا مرحله چهارم پیش برود. در کلینیک  های خواب درمانی با روش های متفاوت افراد را بمدت طولانی به خواب می برند تا بیمار بهبودی خود را بدست آورد. یوگانیدرا و یا خواب یوگی ...

اثرات درمانی یوگا در کاهش کلسترول بد خون (LDL)

... های استرس زا در بدن می گردد . بنابر این زمانی که فرد در حال تجربه استرس مداوم است ، به مرور میزان کلسترول خون وی بالا خواهد رفت . با انجام تکنیک های پرانایاما ، به همراه یوگانیدرا و شاواسانا شما خواهید ...