جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

کسب آرامش از طریق تنفس

... که بهيچ وجه بدون استاد و راهنما از اين تکنيک هاي تنفسی نمی بايست استفاده شود . از جمله اين تمرينات تنفسي می توان به سوريا بهدانا پراناياما ، چاندرا بهدانا پراناياما ، نادي شودانا پراناياما ، ويلوما پراناياما ...