جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

یوگا در طبیعت به همراه پاکسازی طبیعت

... یوگا در طبیعت  است که در راستاي تحقق اهداف فرهنگي باشگاه در بازه های زمانی متناوب برگزار میگردد. در این راستا در تاریخ 20 خرداد 94 نیز به منظور آموزش هرچه بهتر در زمينه يوگا و استفاده از پتانسيل هاي موجود ...