جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

آموزش آساناهای یوگا: اوپاویشتاکوناسانا Upavistha Konasana

... کوناسانا است. استاد آینگر این آسانا را یکی از آساناهای ثابت برای بانوان می دانستند و به عنوان «سادانا» از این آسانا نام می بردند. ایشان گفته اند: «اوپاویشتا کوناسانا موهبتی برای زنان است. این آسانا خون ...