جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

کسب آرامش از طریق تنفس

  ♥ آموزش تمرینات تنفسی ♥   ♥ کسب آرامش از طريق تنفس ♥ افراد خونسرد و آرام ، همچنين اشخاص معنوي از تنفس عميق و آرامی برخوردار هستند و افراد مضطرب و هيجاني از تنفس تند ، سطحي و کوتاه! تنفس تند ...