جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

مراحل آگاهي در يوگا

... خود آگاه و هوشيار خواهيد شد . به مرور كه آگاهي شما افزايش مي يابد ، معجزه اي اتفاق مي افتد! بسياري از كارهايي كه قبلا عادت داشتيد انجام دهيد به سادگي حذف خواهند شد و تمايل شما به تجربه زندگي آگاهانه تر ...