جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

یوگا در طبیعت به همراه پاکسازی طبیعت

... در شهرستان کلاس یوگا در طبیعت زیبا و آرام روستای امامزاده سپهسالار برگزار شد که تصاویر مربوط به این بخش در گالری تصاویر وبسایت پرنده آزاد نیز قابل مشاهده می باشد. حضور در طبیعت سرسبز روستا و تجربه لحظاتي ...