جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

پروردگارا . . .

... حالی مان را . . . می دانم که مراقبمان هستی. . . خدایا . . . می جویم تو را ، به درگاهت استغاثه می کنم ، به تو پناه می آورم ، متوسلت می شوم تا بگویم : خداوندا . . . ببخش مرا. . . لا رب لی ...