جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

تمرينات مخصوص مراقبت از پاها

... و اجرای آن پس از صرف غذا به عمل گوارش و هضم غذا کمک مي نمايد . به اين وضعيت واجر آسانا نيز گفته می شود . وضعیت سگ سر پائين (آدوموکهاشوان آسانا) نیز یکی دیگر از وضعیت های یوگاست که باعث کشش در کل ...